Tasavallan Presidentti vahvisti 29.5.2020 lain ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämisen tukemisesta ja toiminnan rajoitusten hyvittämisestä. Lain on tarkoitus tulla voimaan 5.6.2020.

Hallituksen eduskunnalle esittämässä mallissa on kaksi osaa:

  1. tuki yrityksille uudelleentyöllistämiseen
  2. hyvitys rajoituksista aiheutuneiden kustannusten hoitamiseen

Uuden lain mukaan uudelleentyöllistämisen tukea voi saada myös vuokratyöntekijöiden työllistämiseen ja  tuen määrän laskentamallissa huomioidaan myynnin muutosta arvioitaessa ravintola-alan kausivaihtelut.

Yrityksille on tulossa yksityiskohtaiset ohjeet siitä, miten tukea tai hyvitystä haetaan. Ohjeet julkaistaan viimeistään lain voimaantulopäivänä. Tuen ja hyvityksen myöntämisestä ja maksamisesta vastaa KEHA-keskus eli elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus.

Hyvitystä ei yrityksen tarvitse erikseen hakea vaan se maksetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen.

Uudelleentyöllistämisentuen saaminen edellyttää sähköisen hakemuksen tekemistä. Haku avautuu mahdollisimman nopeasti lain voimaantulon jälkeen.

Lisätietoja TEM:n sivuilla: https://tem.fi/artikkeli/-/asset_publisher/laki-tuesta-ja-hyvityksesta-ravintoloille-vahvistettu-tavoitteena-voimaantulo-5-kesakuuta

ja Suomen Yrittäjien sivuilla: https://www.yrittajat.fi/uutiset/628020-laki-ravintola-alan-tuesta-voimaan-viimeistaan-kesakuun-5-paiva#0a784230